Leren omgaan met verschillen
Maak jeugd bewust van hun teamtalenten en valkuilen en ze zullen zichzelf en de ander gaan waarderen om wie ze zijn en wat ze kunnen betekenen voor de groep. Zo groeit het respect voor elkaar en zichzelf. Een basis voor een veilige samenleving.

Basisgedachte van de Team Toppers methodiek is leren omgaan met verschillen en inzicht te geven in de eigen talenten en die van anderen. Met als insteek: iedereen doet ertoe! Er is, vooral in het onderwijs, zoveel aandacht voor de individuele capaciteiten en (on)mogelijkheden van jeugd. Alle pijlen van het onderwijs richten zich op het kind als individu. Maar naast mens, zijn we ook medemens. Onze samenleving vraagt om `samen leven`. Daarvoor is respect voor de ander noodzakelijk. Als je ervaart hoe de ander jou aanvult (en andersom), ontstaat begrip en compassie. Dit heeft een sfeerbepalend effect op de groep.

Uniek voor het onderwijs
Binnen het onderwijs is geen methode bekend die structureel aandacht geeft aan het leren omgaan met elkaar en elkaars verschillen. Pestprotocols zijn van bovenaf opgelegde regels. Weerbaarheidsmethodes versterken het individu. De Team Toppers methodiek werkt aan de basis van het samengaan: vanuit de eigen kwetsbaarheid ervaren dat samenwerken loont. Weten wie je bent, draagt bij aan wie je worden wilt.

Zelfbewustzijn en ontplooiing
Zou het niet fantastisch zijn als we jeugd inzicht geven in hun natuurlijke teamrol(len)? In wat een kind kan betekenen in relatie met anderen? Waar ben je op je plek? Waar liggen je talenten? Welk beroep past bij jou? Met wie werk je effectief samen? Vragen die zowel kinderen, ouders als begeleiders graag beantwoord zien.
De Team Toppers methodiek is daarom uitermate geschikt voor coaching en individuele begeleiding binnen school, gezin en sport. Je klas, familie en club zijn afgebakende `teams` waar onderlinge relaties de basis zijn. Weten wie je bent, schept verantwoordelijkheid en maakt je bewust van je inbreng.

Jong geleerd is…
We zijn onderdeel van een samenleving die, door de huidige digitalisering, de hele wereld omvat. Effectieve communicatie, empathie, samenwerken, creatieve oplossingen bedenken; het zijn de talenten die we in de toekomst nodig hebben in onze maatschappij. Bereiden we jeugd voor op een samenleving waar mensen elkaar respecteren en accepteren? De Team Toppers methodiek werkt spelenderwijs aan deze basisvoorwaarden in de klas/groep.

Coaching
De leerling die op school dag in dag uit ervaart dat hij ‘niet goed is in taal’, is misschien wel een fantastische stimulator, omdat hij van nature mensen motiveert en enthousiasmeert. En de leerling die absoluut geen behoefte heeft aan gezelschap en misschien wel als zonderling wordt bestempeld? Waarschijnlijk een specialist die met unieke oplossingen komt. Hoe fijn is het dan dat het doordringt dat iemand er mag zijn? Dat hij een bijdrage levert aan het geheel en er echt toe doet?
Coaches en kindertherapeuten werken met de Team Toppers methodiek in de individuele en gezinsbegeleiding. Hoe ervaart het kind de moeder, vader, broer/zus? En hoe ervaart die ouder, broer/zus het kind? Door middel van de kaarten worden onderlinge verhoudingen zichtbaar. Een mooie basis om samen aan het werk gaan.

Docenten
Uit de onderzoeken van Meredith Belbin blijkt dat mensen meer zijn dan de som van hun individuele prestaties. In relatie met anderen komen unieke talenten en capaciteiten naar boven die zeer waardevol zijn voor de sfeer, de werkwijze en de effectiviteit van de groep. Tegelijkertijd heeft iedereen gedragsvalkuilen. Als een leerling zich zijn natuurlijke teamrollen bewust wordt, zal hij zich ontwikkelen en productief maken in de samenwerking met anderen. Dit geldt ook voor de docent. Teamrollen bepalen hoe je lesgeeft en communiceert met anderen. Wees je als docent altijd bewust dat de interactie met leerlingen gerelateerd is aan elkaars teamrollen.

Je doet ertoe
Een andere manier van ‘kijken’ naar elkaar dus. Maar vooral ook een nieuwe manier van stimuleren en activeren. Leerlingen zijn meer dan hun reken-, lees- en/of leervaardigheid. Docenten zijn meer dan hun vakkennis alleen. Ieders inbreng in de klas/groep is waardevol en uniek. Ieders specifieke talenten doen ertoe in de samenwerking met anderen! Met de Team Toppers methodiek worden vaste gedragspatronen zichtbaar en kunnen ze gericht worden omgebogen.

 

2-daagse opleiding voor docenten/coaches
Met het Team Toppers materiaal en de bijbehorende 2-daagse Train de Trainer opleiding haalt u het beste uit uw leerlingen, uzelf en de groep/klas als geheel.

Incompany teamtraining op locatie
Het is ook mogelijk een teamtraining op locatie aan te vragen. Bevoegde trainers gaan dan aan de slag met u en uw team/groep. Er zijn verschillende mogelijkheden qua lengte, materialen en invulling. Voor vrijblijvende informatie en/of offerte: info@belbin.nl