Dr. Meredith Belbin (1926) van Belbin Associates te Cambridge onderzocht twee decennia lang de psychologische wetmatigheden die van invloed zijn op het goed en bevredigend samenwerken van teams. Uitgangspunten zijn dat mensen, naast hun professionele en organisatorische rol, ook altijd een karakterrol of ‘teamrol’ inbrengen: de kenmerkende manier waarop zij hun persoonlijke eigenschappen inzetten en in de interactie met anderen productief maken.

De 9 teamrollen
Belbin identificeerde negen van dergelijke teamrollen  Elke teamrol is opgebouwd uit een aantal samenhangende eigenschappen, overtuigingen en probleem-oplosstrategieën. De teamrollen zijn in beginsel complementair. Zij versterken elkaar en vullen elkaar aan. Elk team heeft behoefte aan een optimaal evenwicht van teamrollen.

Natuurlijke teamrol(len)
Ieder mens heeft twee of drie teamrollen die ‘van nature’ goed bij hem passen en waarin hij zich thuis voelt. Daarnaast zijn er nog twee of drie teamrollen die mensen bij zichzelf kunnen ontwikkelen als omstandigheden daar om vragen of bij persoonlijke ambities. Als mensen zich bewust worden van hun natuurlijke teamrollen, kunnen ze deze ontwikkelen en productief maken in de samenwerking met anderen. Daarbij heeft ieder mens teamrollen die niet zo goed passen: je triggers. Ook dat te weten is waardevol. Ze word je je bewust van onderlinge irritaties; juist dat zijn jouw aanvullingen.

Elke teamrol staat voor:
-een karakteristiek temperament
-een manier van informatie verwerken
-een strategie om problemen op te lossen

Een teamrol is opgebouwd uit:
-persoonlijkheidskenmerken
-mentale vaardigheden
-persoonlijke overtuigingen

 

Translate »