Leren omgaan met verschillen
Basisgedachte van de Belbin Team Toppers Methodiek is leren omgaan met verschillen. Inzicht geven in de eigen talenten en die van anderen. Met als insteek: iedereen doet ertoe! Er is, vooral in het onderwijs, zoveel aandacht voor de individuele capaciteiten en (on)mogelijkheden van jeugd. Alle pijlen van het onderwijs richten zich op het kind als individu. Maar naast mens, zijn we ook medemens. Onze samenleving vraagt om `samen leven`; respect voor de ander; ervaren hoe de ander jou aanvult (en andersom).

Elkaar nodig hebben
Binnen het onderwijs is geen methode bekend die structureel aandacht geeft aan het leren omgaan met elkaar en elkaars verschillen. Pestprotocols zijn van bovenaf opgelegde regels. Weerbaarheidsmethodes versterken het individu. De Team Toppers methodiek werkt aan de basis van het samengaan: vanuit de eigen kwetsbaarheid ervaren dat samenwerken loont. Weten wie je bent, draagt bij aan wie je worden wilt.
circel-tovenaar

Wie ben je in relatie met anderen?
Zou het niet fantastisch zijn als we jeugd inzicht geven in hun natuurlijke teamrol(len) en die van de ander? In wat een kind kan betekenen in relatie met anderen? Waar ben je op je plek? Waar liggen je talenten? Welk beroep past bij jou? Met wie werk je effectief samen? Vragen die zowel kinderen, ouders als begeleiders graag beantwoord zien.

Toekomst
We zijn onderdeel van een samenleving die, door de huidige digitalisering, de hele wereld omvat. Effectieve communicatie, empathie, samenwerken, creatieve oplossingen bedenken… het zijn de talenten die we in de toekomst nodig hebben in onze maatschappij. Wat doen we daar mee in het onderwijs?

Je doet ertoe!
De leerling die op school dag in dag uit ervaart dat hij ‘niet goed is in taal’, is misschien wel een fantastische stimulator, omdat hij van nature mensen motiveert en enthousiasmeert. En de leerling die absoluut geen behoefte heeft aan gezelschap en misschien wel als zonderling wordt bestempeld? Waarschijnlijk een specialist die met unieke oplossingen komt. Hoe fijn is het dan dat het doordringt dat iemand er mag zijn? Dat hij een bijdrage levert aan het geheel en er echt toe doet?

Zelfvertrouwen
Uit de onderzoeken van Belbin blijkt dat mensen meer zijn dan de som van hun individuele prestaties. In relatie met anderen komen unieke talenten en capaciteiten naar boven die zeer waardevol zijn voor de sfeer, de werkwijze en de effectiviteit van de groep.
Tegelijkertijd heeft iedereen gedragsvalkuilen. Als iemand zich zijn natuurlijke teamrollen bewust wordt, zal hij zich ontwikkelen en productief maken in de samenwerking met anderen. Een andere manier van ‘kijken’ naar jeugd dus. Maar vooral ook een nieuwe manier van stimuleren. Je bent meer dan je reken-, lees- en/of leervaardigheid. Jouw inbreng in de groep (maatschappij) is waardevol en uniek. Jouw specifieke talenten doen ertoe in de samenwerking met anderen!

circel-troubadourRespect
Met het Belbin Team Toppers materiaal van uitgeverij PICA en de bijbehorende (docenten)training haalt u het beste uit uw leerlingen, uzelf en de groep als geheel. Maak kinderen bewust van hun teamtalenten en valkuilen en ze zullen zichzelf en de ander gaan waarderen om wie ze zijn en wat ze kunnen betekenen voor de groep. Zo groeit het respect voor elkaar en zichzelf. Een basis voor een veilige samenleving..